Yerevani Zoulal Tchour | Hosoum Es Tou Anngoun

Երեւանի Զուլալ Ջուր

Հոսում ես դու աննկուն,
Հոսում ես դու սրտալի,
Ամէն խմող Քեզ օրհնում
Ամէնը ‘առք են տալի։

Իմ սառը ջուր, դու միշտ մաքուր
Չարժեր գինին աշխարհի
Մի թաս Հայոց զուլալ ջուր։

Դու թանկ ես ջուր մեզ համար,
Ինչպէս Հայոց մեր լեզուն,
Քեզմով է շէն հողը մայր,
Երկիրը մեր սիրասուն։

Իմ սառը ջուր, դու միշտ մաքուր
Չարժեր գինին աշխարհի
Մի թաս Հայոց զուլալ ջուր։

Ուրիշ ես՝ ջուրն Հայրենի
Ուրիշ գաղտնիք դու ունես
Հայ մարդը աշխարհը անցնի
Ծարաւ է ան առանց քեզ։

Իմ սառը ջուր, դու միշտ մաքուր
Չարժեր գինին աշխարհի
Մի թաս Հայոց զուլալ ջուր։

Powered by WordPress. Designed by WooThemes