Hazar Orhnank | Hazar Orhnank Himnakart Tnoghin

Հազար Օրհնանք

Հազար օրհնանք հիմնաքարդ դնողին,
Բազմադարեան ուժով լցուած Երեւան,
Հազար մի ‘առք կամարներդ կապողին,
Դու մեծագործ, դու սրտաբաց Երեւան։

Սուրբ մօր նման բարի յոյս ես,ամենուր Երեւան,
Դու կենսաբեր, արեւ, սէր, հրահուր Երեւան։

Բազմահմուտ սերունդներիդ ես մատաղ,
Մագաղաթեայ լոյս գանձերիդ ես մատաղ,
Սրտի ‘ա’աք Մասիսներիդ ես մատաղ,
Վեհ գործերով դու ‘առապանծ Երեւան։

Սուրբ մօր նման բարի յոյս ես,ամենուր Երեւան,
Դու կենսաբեր, արեւ, սէր, հրահուր Երեւան։

Թամանեանի ճարտարութեամբ վեհացար,
Կոթողներով՝ ողջ աշխարհում բարձրացար,
Անին չկայ, մի նոր Անի դու դարձար,
Լոյսի ակունք, դու սրբազան Երեւան։

Սուրբ մօր նման բարի յոյս ես,ամենուր Երեւան,
Դու կենսաբեր, արեւ, սէր, հրահուր Երեւան։

Հազար Աշոտ գովքդ կ՚անեն երազով,
Կը ողջունեն գարնանաբոյր խօսքերով,
Երեք հազար տարիդ տեսնեմ մուրազով,
Իմ քնարին քնար դարձած Երեւան։

Սուրբ մօր նման բարի յոյս ես,ամենուր Երեւան,
Դու կենսաբեր, արեւ, սէր, հրահուր Երեւան։

Գուսան Աշոտ

Powered by WordPress. Designed by WooThemes