Siroun Aghtchig | Siroun Aghtchig Anount Aghvor, Ge Gantchem Yar

Սիրուն Աղջիկ

Սիրուն աղջիկ անունդ աղուոր, կը կանչեմ եար
Օր ու գիշեր սիրոյդ գերի զերթ խելագար,
Սիրուն աղջիկ յասմիկ ու վարդ բուրող Աղջիկ,
Ծարաւ սիրտս սիրոյ հուրով այրող աղջիկ։

Մետաքս մազերդ նայուածքդ հուր
Կը տանջեն զիս կարօտով լուռ,
Նազանքներով ու խաղերով
Հոգիս այսպէս յար տաղելով։

Շուշաններն այս, մեխակներն ու վարդերն քնքուշ
Թառամեցան ձեռքերուս մէջ, չընդունեցիր
Կը թառամիս, կը դալկանաս, կը դառնաս յուշ
Ոհ, վարդին պէս ու մեխակին, ետ չես ծաղկիր։

Կը թռչկոտիս ինչպէս թիթեռ
Մերթ յուսատու մերթ անտարբեր
Զիս կը թողուս կարօտակէզ
Այս կարօտով ապրիմ ինչպէս։

Խօսք՝ Մարտօ
Երաժ.Վ.Երամեան

Powered by WordPress. Designed by WooThemes