Verhoush | Im Heravor, Im Lour Garod

Վերյուշ

Իմ հեռաւոր, իմ լուռ կարօտ,
Իմ թեւաւոր, իմ թեւաւոր իմ յուշ ազատ
Ա՜խ այս գիշեր մութ եկ իմ սէր,
Իմ լոյս, իմ յոյս, իմ առաւօտ։

Արի, մութ արի, պատկեր սիրելի
Պահ իմ անմոռաց, ետ արի։

Թող ծանրանան հոգս ու կարիք,
Թող թանձրանան ձիւն ու ալիք,
Ա՜խ, ես քեզնով, գարուն եմ նոր,
Իմ սուրբ, իմ նուրբ իմ ցնծաղիկ։

Արի, մութ արի, պատկեր սիրելի
Պահ իմ անմոռաց, ետ արի։

Խօսք՝ Ս.Կապուտիկեանի
Երաժ.Է.Միրզոյեանի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes